Menu

Linx by Przemo

linki o -> frontend | node | web

v77.l4dn13.513.5kl4d4.nr.3dycj1.p45uj3.j4k.ul4l.l34d3r5h17.d4y.47.p3rf0rm

th3mon

Witam, 

...0l053w 753j 31n 1m 0b ,uhc31m5u z3b 51zd

?31n 0c ,um3m45 ydwyzrk 31b05 ymb0r 31n !3l4 .m31n3zr3du mynd3j 3kz54zc w 3lyrb um c1bw 1 4kn0lzc 0637 0d c5j3d0p .4kru1b d0 c475w k31w0lzc 3chc .4c3rk5 u750rp 0p 31nm 07 ,k374l 5 k4j 315 3juw0hc4z )); 3w0kd4pyzrp 753j 31n 0w0l5( w0kn0lzc z n3d3j k4j l5ym 4n 4 .m3l4750d 4l14m u750rp 0p 0631k47 !0lyzc0k5 31n31n51c 1m k47 !c1p m3l415um 31n yw4k 73w4n 0n4r j4151zd !?0c yzc ywy71m0k 531k4j ?cyb 4m yr3l0hc 0d 07 0c .1zdul ymr1f 31n4l41zd 4z hcynl41zd31w0pd0 hc1k75yz5w ąjumj3b0 31n 3r07k ,3zc1nw0r31k yr0w7 3nw1zd 531k4j 4l5ymyw .41n3c0d 31n 315 1zdul j47u7 3z ,753j m31k1nw3p .c1n3c0 0ndur7 ?753j 31n 3z0m .ąjc4r0pr0k 753j 31n r0w7 yl4c n37 3z ,c4w4dz 315 yb0l60m .1jc4r0pr0k 31n0r75 j316urd 0 j31zdr4b 3zcz53j 315 m3l4nz0p 4 ?j4151zd 0l475 315 0c 4 .4cw4d0c4rp ylyb yn01bulu j0m 753j 07 dą70d k4j .0zdr4b k4j m3l41zd31w 31n yd37w .4w0k7ąjyw 4lyb k4nd3j 4r064 .1jc4r0pr0k m31k1nw1c3zrp m160r5 m3lyb 07 .4.5 yr064 0d m3l1f4r7 m1n .0nź0p k47 3z ,31b05 315 31w1zd 1 3c4rp m41n31mz 4cr4m d0

D-beat crust core na dziś:

Linki:

BONUS:

© Linx by Przemo
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci